Čo je „Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista“?

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista je absolútna idea Pána Ježiša Krista a na našej planéte je dostupná v písomne forme. Je to vlastne pokračovanie Svätej Biblie, ktorá je nazývaná „Starým Zjavením“. Jeho súčasťou je viacero kníh, ktoré boli prenesené v anglickom jazyku a v súčasnosti sú preložené do španielskeho, ruského, slovenského a českého jazyka. K prenosu týchto kníh bol Pánom Ježišom Kristom zvolený Dr. Peter Daniel Francuch /1934-2001/, láskavý, múdry a vzdelaný človek, ktorý na seba zobral veľkú zodpovednosť a súhlasil, že sa stane prenášateľom Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista. Veľká vďaka Peter!

Pre vás všetkých milí priatelia, ktorí hľadáte Pravdu a máte záujem čítať knihy Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, ponúkame možnosť objednať si nasledovné knihy v slovenskom jazyku bezplatne. Jedná sa o pôvodné vydanie kníh, ktoré boli v čase vydania odsúhlasené Pánom Ježišom Kristom a Petrom Francuchom a sú bez akýchkoľvek dodatočných nežiadúcich úprav, na rozdiel od kníh v elekronickej podobe, ktoré sa nachádzajú na internete.

Nové zjavenie Pána Ježiša Krista
1. Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista – 646 strán /The New Revelation of The Lord Jesus Christ/
2. Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista – 271 strán /Corollaries to The New Revelation of The Lord Jesus Christ/
Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista
3. Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1.diel
3. Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1.diel – 811 strán /Dialógy 1-100/ /Dialogs With The Lord Jesus Christ I./
4. Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2.diel – 623 strán /Dialógy 101-150/ /Dialogs With The Lord Jesus Christ II./

K čítaniu Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista sa odporúča pristupovať s pokorou a otvoreným srdcom, bez akýchkoľvek vlastných očakávaní s pozitívnym a dobrým úmyslom a motiváciou s cieľom dozvedieť sa Pravdu. Vtedy bude čitateľ skutočne požehnaný Pánom Ježišom Kristom a s múdrosťou pochopí, prijme a bude schopný postupne aplikovať všetko, čo je zjavené v týchto knihách.

Autorské práva týchto kníh patria iba Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo. Vo všeobecnosti tieto knihy sú vo verejnom užívaní, voľne a slobodne k dispozícii pre všetkých.